Nadjite mi

Nadjite mi jednog miša,
Ma u kome sveta kraju,
Kog je majka odgurnula
Da ga mačke vaspitaju.

Nadjite mi jednu muvu
Koja pamti takvih bruka,
Da je otac, da je majka
Slali u "ler" kod pauka.

Nadjite mi jedno zeče,
Bilo gore, bilo dole,
koje otac, majka šalje
Da mu hrti mozak sole.

Nadjite mi to golupče
Koje je ikad slala mati
Idi, čedo, u jastrebe,
Oni će te vaspitati.

Nadjite mi jednu ovcu
Ovca je barem ćudi mlake,
Koja je slala jagnje svoje
Na nauke u kurjake.

Nadjite mi gde kokošku
Dosta mi je jedna sama,
Koja je slala pilad svoju
U klostere lisicama.

Ta jedan mi primer dajte
Da je zverka tako kruta,
A ja ću vam reći hvala
četrdeset i dva puta.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com