Posao je to, nije šala

Dve sestrice
Zdravo mlade
Udružice
Poso rade.

Jedna pere,
Sve se puši,
Druga stere
Da se suši.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com