Naš junak

Pogledajte amo,
Deco, sa svih strana,
Eto, to je naš čuveni
Junak od megdana.
U ruci mu koplje,
Kome nema para
(Ništa zato ako je
Oklagija stara).
O bedru mu sablja,
Ni njoj nema mane
(Slučajno je opasao
Sad sa desne strane).
Na glavi mu klobuk,
S njime paradira
(Na slici se ne vidi
Da je od papira).
I trumbetu ima
Kad treba da svira
(Dok ne stekne svoju četu
Sam se egzercira).
Na avanu stoji,
Na sve strane varda,
Ko ga pita, odgovara
"Ja sam avan - garda!"

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com