Našo Jova kućicu

Našo Jova kućicu,
Uvuko se pod krov,
Otud viri, vičući
"Sad sam ja Garov."

"Ko mi pridje, uješću ga"
Tako preti mali Jova.
Al se niko ne boji
Od novog Garova.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com