Neda Đuka, jabuka

Pun je šešir
Jabuka
Dobio na dar

E pa što se
Mrgodi
Kao govedar?

Pričuo mu s'
Neki glas:
"Daj mi jedan par"

Ne da Đuka
Jabuka
To je cela stvar.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com