Nesreća se dogodila

Šta je, sejo, šta je, šta je?
"Nesreća je!"
Skakala mi slatka lutka
Po kamenu,
Pa skrhala levu nogu
U kolenu."

To je golem jad,
Pa šta ćemo sad?

"Eto, jadna, i ne dreči,
Ali treba da se leči,
Šalj mo brzo po lekara."
Ili barem po stolara.
"Daj melema! "
Al ga nema...
I odoše dve sestrice
Da tutkalo bar potraže,
Jer i to pomaže.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com