Nije pravo

Nije pravo, seko
Samo srčeš mleko,

A sirota cica,
To joj glad golica.

I ona bi htela
Zbog napitka bela.

Tebi dade mati,
Ti ćeš cici dati.

Da budete siti
I ciculjka i ti.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com