Nikad mira

Što je mnogo, baš je mnogo
Ja sam većem iznemogo
Hajde, Mura, štap preskači
Bacim piljak, moraš naći
Hajde Mura, malo človi
Hajde, Mura, zeca lovi
Odem kuda, gazda pita
Kud se Mura vazdan skita
Kad mu dođe, on me gruva
Šibe, Mura, pun si buva
Ako ćutim: Zašt' ne laje
Ako lajem: Šta je? šta je?
Danju zebem il' se parim
Noću moram da stražarim
S mačkom moram da se svađam
Deci moram da ugađam
A kad dođeda se jede
Svi za puno sofrom sede
Tu se peva, tu se gosti
Meni bace dve-tei kosti
Legnem malo da prodremam
Jest, ni onda mira nemam
Tu je trka od čeljadi
Tu su muve, tu obadi
Makar lego potrbuške
Sviraju mi oko njuške
Ni za časak ne smem leći
To je baš kereći.

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com