Oho- ho

Prekjuče smo iz ljuske
na svetlost potegli
ne kajemo se ni malo
što smo se izlegli.
Oho- ho!

Da smo znali kako su
ovde mokri dani,
mi bismo, verujte,
izlegli još lani.
Oho-ho!

Ala je to divota,
ti golemi slapi!
Nisi kadar izbrojit
kol ko ima kapi.
Oho-ho!

Bistro vodo studena,
raju našeg bića,
ti si valjda stvorena
samo rad pačića.
Oho-ho!

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com