Opomena

Deco moja svekolika,
Počuvajte svog jezika,
Jer je jezik na zlo brz, prevari se rado,
Sa jezika hitrena već je mnogi strado!
Sa jezika hitrena već je mnogi strado,
Jer jezik na zlo brz, prevari se rado!
Deco moja svekolika.

Deco moja, dobro moje,
Počuvajte oči svoje,
Ne gledajte na one, koje po zlu blude,
Oči svoje uprite u valjane ljude!
Oči svoje uprite u valjane ljude,
Ne gledajte na one, koji po zlu blude!
Počuvajte oči svoje,
Deco moja, dobro moje!

Deco moja, dobro moje,
Počuvajte uši svoje,
Zle su reči otrovane, znajte, deco znajte,
Ko vas na zlo navodi, vi ga ne slušajte!
Ko vas na zlo navodi, vi ga ne slušajte,
Zle su reči otrovane, znajte, deco znajte!
Počuvajte uši svoje,
Deco moja, dobro moje!

Jezik, uši, oči,
Čudne su to moći,
Ko im silu razume, tom su božji dari,
Teško onom do veka, ko ih zanemari!
Tesko onom do veka, ko ih zanemari,
Ko im silu razume, tom su božji dari!
Čudne su to moći,
Jezik, uši, oči!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com