Patak i žabe

Ako ste dokolni,
Pročitajte ovo
Stari patak ukraj bare
Držao je slovo.

Slušale ga žabe
Velike i male,
Slatke su mu reči
Jedva dočekale.

Govorio patak
o vrlini mira,
I da niko nikog
Ne treba da dira.

Svako ima prava
Da slobodno živi,
Niko ne sme tlačit one
Što mu nisu krivi.

Sloga, mir i ljubav
Blagoslov je pravi,
Zato neka niko
Nikoga ne gnjavi.

Slušale se žabe
Ovo krasno slovo,
Kad patak ućuta,
Desilo se ovo

Jedan žabac mali
Pobliže je stao
A patak ga zgrabi,
Pa ga progutao.

Iz ovog se nešto
i naučit dade
Hulje lepo zbore,
Al nitkovski rade.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com