Pera i njegov Karo

Verni Karo nema mira,
po vas dan ga egzercira
gospodar.

Bičem maše, grdi, psuje,
i tako mu komanduje
svaki dan.

Posle razne muke mnoge
Karo mora na dve noge
stajat' prav.

Bačen rubac mora naći
dignut prutić: hajd preskači!
A sad laj!

Pokrije mu glavu kapom,
a on mora brojit' štapom
kol'ko j' star.

Zatim mora opet stati
i na nosu podržati
zalogaj.

Donde ne sme ni da mikne
dok mu Pera ne dovikne
Karo, ham!

Šta će sada? Još ne susta,
već mu meće bič u usta
drži to!

Upregne ga u kolica:
sad si konjic lastavica,
vuci, de!

Pero, Pero, huljo mala,
ne valja ti takva šala
s psetom tim.

Što je mnogo, to je mnogo,
sad bi većem prestat mogo,
pa me čuj

Ko god druge kinjit' voli,
dočekaće sam što boli
makar kad!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com