Peca i šaran

Evo kako j' Peca
Mal' ne rekoh, strado
Upeco je šarana
Većeg no što s' nado

Rado bi ga izvuko
Ali nije lako
Povuci, potegni
Ne ide nikako

Tu sad nema premišljanja
Ni duga, ni mnoga
Jerbo jedno mora biti
Od ovoga troga

Il' će Peca šarana
U torbu izvući
Il0 će vrpca tanana
Na pecaljku pući

Il' će šaran trgnuti
Ume riba glupa
I Peca će strmeknut
Da se malo kupa.

Najmudrije bilo bi
Sa praktične strane
Da se Peca rasrdi
Pa šarana mane.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com