Plivač i žaba

Gledala je jedna žaba
Iz prikrajka, iz blizine,
Kako neko hitro momče
Vešto skače s trambuline.

Pa mu reče: "To je lepo
Što si tako vešt i čio.
Lepo, krasno! Al to , majde,
Od mene si naučio!"

Momak na to "Istina je,
Ti si majstor posla toga
I što j dobro, nije stidno
Naučiti - ma od koga!"

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com