Razbijena vojska

Laka, Raka i brat Naka
To su vajna tri dečaka,
Tri vojaka
Vrlo jaka
Ali srca vrlo mlaka,
A junaštva baš nikaka.

Za to j gornja slika taka
Prah se dize do oblaka,
Laka, Raka i brat Naka,
Tri vojaka
Smetenjaka,
Trkom beže od gusaka.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com