Strašljivac

Ko se boji sam u sobi,
To je rdjav znak
Koga plaši pomrčina
Ili prazan mrak,

Ko veruje u veštice,
Lep mi je to djak!
Taj mi neće nikad biti
Srbin ni junak.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com