Šuma

Ja znam jedno lepo selo,
u njemu je sve veselo.
Ima kuća starih, novih
Zelene se svi krovovi.
Po stazama cveće svuda,
Staza uska, pa krivuda.
Ozgo, ozdo cela strana
Zelenilom patosana.
Tu stanuju duše silne,
Pojuć pesme preumilne.
Sve skakuću, sve se šale,
Pevajući tvorca slave,
Znaš li, ko su te dušice?
To su, to su hitre ptice.
Hitri lovci tuda love,
To se selo šuma zove.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com