Sunce i vetar

Hvalio se vetar svuda,
Uzdizo se preko svega,
I suncu je prkosio
Da je jači i od njega.

"Nisi jači, - sunce reče,
Hvališa si, vetre, samo."
"Ja ti rekoh da sam jači!"
"E, pa hajd da pokušamo!"

Viš putnika onog dole
Gde korača pored Save,
Da vidimo ko će prije
Šubaru mu skinut s glave!"

Poče vetar duvat, ali
Što on većma duva, brije,
Putnik većma kapu čuva,
I na uši navlači je.

Zatim poče sunce sjati
Kad je vetar već umino,
Sunce sjalo ljupko, milo,
A putnik je kapu skino.

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com