U novom kaputu

Dobio je kaput nov
Pa šeta po sredi,
Kad opazi sirotinju
Ni da je pogledi.

Ko sam, ja sam misli on
Šta ja za kog marim!
Nek zavide koji dršću
U traljama starim!

Dva sirotna deteta
Stajala kraj puta,
Dva sirotna deteta,
Bez toplih kaputa.

Kad je holi kaputlija
Došo do njih blizu,
Oni su ga gledali,
Zavideli nisu.

Moj oholko, tvom kaputu
Cena zdravo bledi,
Čisto srce, bez zavisti,
Mnogo više vredi.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com