Velika tajna

Jedan dečak bistra oka, sedeo je kraj potoka
Gledao ga kako skori, slušao ga gde žubori
Sustižu se sitni vali, baš su nešto šaputali
Mora da je tajna neka, što je nose izdaleka
Saginje se dečko niže, da razbere što izbliže
Voleo bi tajnu čuti, nešto vrlo važno sluti

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com