Aca guščar

Još sam nejak, još sam mali,
Zato su mi guske dali.
Da ih čuvam, brigu moju,
Da ostanu sve na broju.

Ako budem dobre sreće,
Pa kad budem momče veće,
Tad će čuvat braca Aca,
Čopor svinja i prasaca.

Neka, neka, Bog će dati,
Još ću i to dočekati
Da proteram kroz dolove
Same krave i volove.

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com