Pazi šta činiš

Nežnom rukom dotiči se cveta
kom se boja pod rosom preliva,
za čas tili od naglosti tvoje
spašće s njega prašnasta kadiva
satro si mu krasotu s nedara,
a što osta, to je žalost preka...
Oh, lasno je počiniti kvara,
al' je teško posle naći leka.


Divna krila vidiš u leptira
koji leti po zelenom lugu,
gledajući oči ti se slade
ko da vidiš u blizini dugu.
Zgrabiš li ga, nestaće mu šara,
prekin'o si mlađana mu veka...
Oh, lasno je počiniti kvara,
al' je teško posle naći leka.

Slavuj poje u brsnome žbunu,
ti ga slušaš, u pesmi uživaš,
štuj mu sreću i slobodu dragu,
zanemeće ako ga povijaš.
Savest će te ljuto da pokara,
navuk'o si kletvu na sebeka...
Oh, lasno je počiniti kvara,
al' je teško posle naći leka.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com