Biće igranka

Al gle danas naše cice,
Vazdan gladi lice!
Nema sumnje, nema,
Nekuda se sprema.
Pa reci mi, cico mila,
Kud si tako naumla?
Pravo ću ti kasti,
Dobra moja Anka
Doveče će biti
Velika igranka,
Od juče me tamo
Drugarice zovu,
Igranka će biti
Na susednom krovu.

Pa kaži mi, de,
Ko će biti sve?
Ta biće nas izdaleka,
Biće i izbliza
Biće gospa Čvarkovićka
I sestra joj Liza
Miškovićka sa tri ćeri
S trakom iz Pariza
Biće Sara iz mlekara,
Biće Sanka iza banka,
I s tavana Cana,
A već to se zna,
Da ću biti ja.

A od muških Brka Ris,
Repko Mauk, Mića Pis,
Naći će se i još koji,
Ko će da ih sve nabroji!
Igraće se do zorice,
Zašto gladim svoje lice.
E lepo se društvo zbira,
Ali ko će da vam svira?

Ne brini se, i to stiga,
Muzika je naša briga
Kad počnemo mazur velji,
Čućeš i ti u postelji."

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com