Četiri mačke

Četir' lepe male mačke
imao sam prošle zime
posmatrajuć' njine ćudi
dadoh svakoj zgodno ime.

Jednu nazvah Mazulina,
drugu nazvah Teša preda,
trećoj rekoh Mišisava,
a četvrtoj Brzojeda.

Nađikaše moje mačke male,
i sad zbilja postade od šale.
Mazulina, ta se samo mazi,
sa stolice nikad ne silazi.
Teta preda postala je prelja,
samo prede, nema drugih želja.
Mišisava, - velika joj hvala,
miševima već je dodijala.
Brzojeda, to je hala prava,
žderala bi i onda kad spava.

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com