Da sam ja kralj

Da me metne ko za kralja,
Ja bih znao kako valja,
Jagoda bih dosta imo -
Drugi porez ne bih primo.

Pa kad mi je rodjendan,
Sve bih pozvo u moj stan,
Sva bi deca došla amo,
Da se svojski poigramo.

Mesto novca od papira,
Skovao bih sto talira,
Kupio bih sedam četa
Od olova, od drveta.

Nikad ne bi bilo posta,
Ručali bi svega dosta,
Lokumica svakog sveca,
Mesto hleba - sve pereca.

Kupio bih našoj maji
Prsten što se noću sjaji,
Našem ocu lulu stivu,
I Milevi lutku živu.

A pred Vašu ja bih stao,
Bukvicu mu očitao,
Da mi odsad dade mira,
Mene kralja da ne dira!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com