General Aca

Sad ko ne bi zavideo
Generalu Aci!
Ima šešir na tri roga
S generalski znaci.
Taku sablju nemaju
Ni bolji junaci.
Čizme su mu vojnici
(Naravno, pešaci).

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com