I pogodi

De pogodi, naš majune,
Šta ima u ruci?
Ako brzo ne pogodiš,
Ja ću dati kuci.

Neću, neću, jer za kucu
Nisu takve stvari
Ona voli samo mesa,
A za to ne mari.

Uzbrala sam sa drveta
Kod suseda Paje,
Ko se seti, ko pogodi,
Evo, njegova je!

Okruglo je kao lopta,
Miriše ko cveće.
Ko ne može da pogodi,
Dobiti je neće.

Ti sad misliš da je dunja,
Al se varaš ljuto
Zeleno je, rumeno je
Nije tako žuto.

A majun se sve migolji,
Kad će biti kraj
Najedared on se seti
Jabuka je - daj!

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com