Kiša

Kišo, mati
Blagodati!
Padaj, padaj,
Prah utoli,
Daj života,
Gori, doli.

Kišo, mati
Blagodati!
Pokvasi mi
Cveće milo
Ne bi li jošte
Lepše bilo.

Kišo, mati
Blagodati!
I potok te
Čeka viti,
Pa će bolje
Žuboriti.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com