Koje je bolje

Jedan malen dečko
Nije ništ uživo,
Sve je shvato tužno,
Sve je shvato krivo.

Mučila ga često
I ta miso crna
Zašt nijedna ruža
Da nije bez trna?

Taj je dečko imo
Veseloga druga
Koga nije lako
Obarala tuga.

A zašto ga nije?
Verujte mi, zato
Jer je svašta lepše,
Veselije shvato.

Pa i on sad reče
"Radujmo se, druže,
Što se i na trnu
Mogu naći ruže!"

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com