Konjanik

Možda bi ja jahat mogo,
Jest al najpre treba mnogo
Treba konjic za jahanje,
Treba sedlo za sedlanje,
Treba spreman da se popnem,
I ostruge da ga kopnem,
Treba kolan da ga stegnem,
Treba uzda da zategnem,
Treba hteti, treba smeti,
Pa da vidiš kud se leti!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com