Kupanje

Ala mi je to divota
Kad se ko okupa!
Što se ne bi kupali,
Voda nije skupa.

Moramo se kupati,
Prljavštinu stresti,
Nečistoća privlači
Rdju i bolesti.

Zato j majka spremila
Vodu, ali mlaku,
Zato je okupala
Svoga malog Laku.

A sad veli "Cicu mi
Pustati ne smete,
Jer će mislit da je sir,
Poješće mi dete.

Kucovu je slobodno,
Nek se zaigrava
On će Laku čuvati
Kad legne da spava.

A stariji, Andreja,
On se većem svuko
Što ga već ne kupaju,
Čisto bi se tuko.

Čekaj, čekaj, Andreja,
Dok obrišu Laku,
Ti ćeš onda dobiti
Drugu vodu mlaku.

Laka će se u kolevci
Topiti u slasti,
A što bude snevao
Neće nikom kaz ti.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com