Lisica i kokoška

"Pa kako ste, prijo,
Moja draga koko?"
"Evo ve te, lijo,
Dižem se visoko."

"A gde su vam manji,
Tako mili meni?"
"Ne brin te se za nj'
Dobro su skriveni."

"Htela bi videt samo
Jesu l' ćudi mirne
A mi se već znamo,
Hulja ko ih dirne!"

"Ta baš zato, teto,
Što se dobro znamo,
Pravilo nam sveto
Da se pričuvamo."

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com