Mačak ide mišu u svatove

Ženio se mladi miš
u selu Salali
vodili su devojku,
mačka nisu zvali.

Mačak reko: "Čekajte
i gosta nezvana!"
U sonice uprego
četiri zekana.

Pa pojuri svatovski
po tom putu belom,
u paradi najvećoj,
s porodicom celom.

Ali neko poruči
mišu brzojavom
"Sakrijte se, svatovi,
ne šalte se glavom!"

Mačak stiže prekasno,
jer za časak tili
veseli su svatovi
svi u rupi bili.

"Mnogo ljeta" čulo se
sve do zore same,
iz mestanca sigurnog,
iz rupine tame.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com