Magarac i vrula

Pogledajte našeg malog Djuricu,
Od trske je napravio vrulicu
Svirao je lepo, sitno, šaljivo,
I magarac slušao ga pažljivo.

Ćurka misli magarcu se prohtelo,
Pa bi i on da posvira veselo,
Tu mu radost zakratiti ne tede.
Pruži vrulu- magarac je pojede.

A po tome zaključiti valjda smem,
Da magarac ne uživa ni u čem
Magarac se ne zna lepše provesti,
On prezire što ne može pojesti.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com