Mala

Odviše je mala,
A da čitat zna
Od sviju pismena
Tek poznaje A.

To je pismo, juče,
Pokazao bata
Sva druga pismena
Woj su nepoznata.

Pa sad se u knjigu
Udubila sva
Usklikujuć često
"Evo, opet A!"

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com