Mali filozof

Ljuljao se, ljuljao
naš veseli druže,
najedared, eto ti ga,
prekinu se uže.

Tom kolaču, verujte,
nije se ni nado
da je bilo malo više,
i većma bi strado.
Al on zato ne plače,
filozof je pravi
sedeć mirno na zemlji
češka se po glavi.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com