Miš, mačka i mišolovka

Vija mačka miša draga
Bez ikakve psovke,
Vijala ga, vijala ga
Oko mišolovke.

Kad se mišu učinilo
Da već nema moći,
Proturi se kao šilo
Pa u lovku skoči.

Tu veseo diže rame,
Glasak svoj uzvisi
"Eto vidiš, mačko, da me
uhvatila nisi!"

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com