Ne trpi brnjicu

To još nisam dočekao
U životu svome,
Ta neću je trpeti,
Svisno bih pod njome.

Kućnome čuvaru,
Budnome stražaru,
Tako vernom psetu
Da brnjicu metu!

Ne mogu da lanem
Ni na sudbu kletu, --
Ima l` takve nevolje
Još gdegod na svetu!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com