Vredna Darinka

Zove me da se igramo
Drugarica mala,
Bog i duša, ja bih joj se
Rado odazvala.

Ali ne smem, ne mogu,
Poso nije šala.
Ja sam lutki haljinu
Novu obećala.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com