Šta ja vidim

Mala deca, mala lađa, malo more
Malo jedro i katarka nad njom gore.

Malo vetra, mali vali, mala luka
Mala krma, mala muka, mala ruka.

Sve je malo, te izgleda kao šala
Kad je tako, nek i pesma bude mala.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com