Stara slika

Stara majka uči plesti
unučicu svoju milu, -
to je škola vrlo stara,
na bakinom dragom krilu.

Stara majka tako dobra,
a poslušna unukica, -
to je slika vrlo stara,
na njoj uvek druga lica.

Ova ista stara duša,
učiteljka sada što je,
učenik je negda bila
na krilcu bake svoje.

A ti, mala, što sad učiš,
vi''š tako ćeš jednom i ti
unučici svojoj dragoj
učiteljka dobra biti.

Godine se brzo kreću,
te zidaju i kad kvare,
vreme ide, vreme leti
i ponavlja slike stare...

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com