Veselje u ritu

U ritu je sjala
Mesečina blaga,
Jest, ona je pala
Kao nova snaga

Prosula se kao
Neko staro vino,
Žaba reče patki
"Hajd da se veselimo!"

Te je lepe reči
I kornjača čula,
I po njoj se neka
Radost razasula

Pa za časak tili
Kolo se uhvati
Tako, moji dragi,
Vesela vam mati!

Igraju kroz trsku,
Igraju kroz situ
Lepo je veselje,
Lepo je u ritu.

Gde se kolo hvata,
Znak je bratske sloge,
Kad zaigra srce,
Igrajte i noge!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com