Vojska pa vojska

To je bila vojska
Ko ih bože, spari!
S granama u ruci
(Daklem graničari).

To je bila sila,
Da se čudi svet,
Da je bio jošte jedan,
Bilo bi ih pet.

Ko u svakoj vojsci
Što se zove jaka,
Bilo je konjanika,
Bilo i pešaka.

Svi se kočopere,
Svaki se junači
Al neprijatelja
Nisu mogli naći.

A da su ih našli
(Teško si ga njima!),
Više bi ih palo
Nego što ih ima.

Ide, vojska, ide,
Svud joj laka prodja
Najmanjeg su pustili
Da im bude vodja.

Vodja im je pao,
Jer je mladjan susto
Ali ništa zato,
On je opet usto.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com