Vrabac i mačka

Gde ćeš, vrapče, zimovati?
Pita mačka vrapca stara.
"Onde, onde
Tuda, svuda!"
Tako vrabac odgovara.

"Gde ćeš, vrapče, danas ručat?"
Pita mačka vrapca stara.
"Na kraj šora,
Na vrh ora!"
Tako vrabac odgovara.

"A gde ti je, konak, vrapče?"
Pita mačka vrapca stara.
"Šta te briga?
Pogodi ga!"
Tako vrabac odgovara.

"Znaš li, more, zašt te pitam?"
"Jer si mačka, a ja ptica!"
To je reko
Pa uteko,
Osta mačka tužna lica.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com