Zašt' je vojska ućutala

Igrala se deca mala
boja i vojnika,
a u boju ima uvek
vike i usklika.

Dušmana su nadjačali,
grad su mu oteli;
pobeda je njina bila,
njom su se zaneli.

Pa eto ih, vratiše se
još od boja vrući,
vratiše se pod zastavom
kući pevajući.

Al' u sobu kad uđoše
sa teškoga puta,
najedared cela vojska
ko nema zaćuta.

Mogao bi čovek čuti
kako raste trava. -
A zašto su ućutali?
- Mali braca spava!

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com