Kako bi...

Kako bi to stajalo,
kad bi čovek zreo
najedared seo
na drvena hata
pa da se klimata?

Kako bi to stajalo,
kad bi stari deka
napio se mleka
pa zavijen u jastučak
prespavao ručak?

Kako bi to stajalo,
kad bi mesto djaka
spremila se baka
da u školu podje,
medju decu dodje?

Kako bi to stajalo?
Pogodit je vrlo lako.
Stajalo bi isto tako
ko što stoji Kržljaviću Ljubi
cigara u zubi!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com