Pomalo, pomalo...

Listak uz listak šumica,
Alem uz alem krunica,
Cigla na ciglu palata
Rečca na rečcu zavada.
Klasak do klasa plodina
A čas za časom godina.
Kaplja po kaplja Morača
Zrno po zrno pogača.
Ukor na ukor sramota
dan po dan nesta života.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com