Poštenje

Poštenje se ne mož kupit,
jer ga pošten ne prodaje
ni za blaga sva golema.
A nepošten prodo bi ga,
al ga nema.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com