Prekomernost

Jedna kap bi mleka
muvi dosta bila
u njojzi se nikad
ne bi udavila.

Al lakome muve
najradije sunu
u more od mleka,
u muzlicu punu.

Ti, što nemaš mere
u svom mladom veku,
gledni muvu što se
udavi u mleku.

Da i mleko škodi,
ko bi reći mogo!
Al otrov je, veruj,
sve što god je mnogo.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com