Ptica u kavezu

Na prozoru kavez stoji,
U kavezu ptica mala,
A tužna je, vrlo tužna,
Tek što nije zaplakla.
Pa je pita hraniteljka
Kad grumečak njojzi dade

"Šta je tebi ptico moja?
Izjadaj mi svoje jade!
Ti sad imaš lepu kuću,
Ja ti dajem lepo hrane,
Sad bi mogla pevat pesme
Da se ori na sve strane."
Iz kaveza ptica veli
Gledeć tamo u daljine

"Imam svega, teško meni!
I ljudi mi dobro čine
Isuviše imam svega
Što nemaju druge ptice,
Al najvećeg dobra nemam,
Nemam svoje slobodice!"

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com